Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna webová stránka obce Babindol

ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: OBEC » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 31-45 z 468
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
61/2017Balla Miroslav - TOMI, Veľký Lapáš 414, 95104Zmluva o dielo č.04/2017Prípravná a projektová dokumentácia pre stavbu :Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci Babindol pre podnikateľskú činnosť6 336,00 €24.10.2017nestanovený
60/2017Ivan RajtarZmluva č.192/2017 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €22.9.2017nestanovený
59/2017JOMAKSTAV, s.r.o. Košická 5, 949 01 NitraZmluva o dieloprenájom obecnej plochy na zriadenie - staveniska1 500,00 €20.9.2017nestanovený
58/2017Milan Zuberec, Javorinka 123,92401 GalantaZmluva o dielo - dohoda o zmluvnej cenevykonanie odbornej prehliadky kotolne na tuhé - plynné palivo0,00 €15.9.2017nestanovený
57/2017Peter KnotekZmluva č.190/2017 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €31.8.2017nestanovený
56/2017Peter KnotekZmluva o nájme bytu č.24-01-3/2017prenájom bytu99,60 €31.8.201731.8.2020
55/2017Mária MentelováKúpna zmluvakúpa pozemku parc.č.78 záhrady o výmere 633m2 a parc.č.80 záhrady o výmere 302m2. Predávajúca je podielovou spoluvastníčkou v podiele 1/2 nehnuteľností registra CKN1 402,50 €22.8.2017nestanovený
54/2017Mgr. Miriam HašúkováZmluva č.189/2017 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €12.8.2017nestanovený
53/2017Miroslav Račkovič, Renáta PásztorováZmluva o nájme bytu č.23-01-1/2017prenájom bytu 250,00 €9.8.201731.12.2017
52/2017Pavol MegoZmluva o nájme bytu č.19-02-11/2017prenájom bytu 147,77 €9.8.201730.6.2019
51/2017František LevickýKúpna zmluvapredaj pozemkov LV č.658 ako parcely registra C- parc.č.32/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 161 m2, parc.č.32/3 záhrady o výmere 743m2, parc.č.32/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 311m2 v celosti25,96 €5.8.2017nestanovený
50/2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)dodávka zemného plynu0,00 €2.8.201731.3.2019
49/2017Zdravo a Chutne.com,s.r.o., Šalgočka 61, 925 54Sponzorská zmluvaposkytnutie finančnej podpory príjemcovi k programu Školské ovocie v peňažnej sume podľa aktuálnej hodnoty spotrebovaného ovocia a ovocných štiav za aktuálne obdobie pre príjemcu0,00 €1.8.201730.6.2018
48/2017Zdravo a Chutne.com,s.r.o., Šalgočka 61, 925 54Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzerciiprijímateľ reklamy sa zaväzuje umiestniť reklamný leták pozostávajúcu z loga a obchodného názvu spoločnosti zadávateľa reklamy0,00 €1.8.201730.6.2018
47/2017Zdravo a Chutne.com,s.r.o., Šalgočka 61, 925 54Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na školský rok 2017/2018dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v Programe Školské ovocie a zelenina0,00 €1.8.201730.6.2018
Položky 31-45 z 468


1927796

Úvodná stránka