Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna webová stránka obce Babindol

ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: OBEC » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 376-390 z 394
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
132011Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 821 08 Bratislava Zmluva č. P-3562634800 o využívaní elektronických služiebVyúžívanie elektronických služieb prostredníctvom vytvoreného používateľského konta0,00 €27.9.2011nestanovený
122011DOVERA ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, a.s. Eisteinova 25, 851 01 BratislavaZmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácieZasielanie dokumentov prostredníctvom el.komunikácie0,00 €10.9.2011nestanovený
292011JOMAKSTAV, s.r.o. Košická 5, 949 01 NitraZmluva o dielo č. 29/2011Rekonštrukcia centrálnej časti obce Babindol59 615,45 €29.4.2011nestanovený
052011-05MOSAP, a.s., Nábrežie mládeže 85, 949 01 NitraZmluva o dielo č.052011-05Práce na stavbe:,,Nájomný bytový dom 9 b.j. Babindol 422 914,73 €23.5.2011nestanovený
č.110429-2SNitrianske komunálne služby s.r.o., Nábrežie mládeže 87, 949 01 NitraZmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 110429-2Szber, vývoz a zneškodnenie TKO podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z.0,00 €23.5.2011nestanovený
č.110429-1SNitrianske komunálne služby s.r.o., Nábrežie mládeže 87, 949 01 NitraZmluva o vývoze triedeného odpadu č. 110429-1Svývoz triedeného odpadu v zmysle platnej legislatívy0,00 €23.5.2011nestanovený
1720Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. oz NitraZmluva o dodávke vody z verejného vodovodudodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou0,00 €nestanovenýnestanovený
č.206/2011Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova tr.69, 949 01 NitraZmluva č. 206/2011 o poskytnutí dotácie na podporu športudotácia na úhradu nákladov na podporu športu 250,00 €6.5.2011nestanovený
1972011FK Real, s.r.o. Kalvária 3, 949 01 NitraZmluva o budúcej zmluve o dielouzatvorenie zmluvy o dielo na vyhotovenie proj.dokumentácie9 520,00 €nestanovenýnestanovený
1952011FK Real, s.r.o. Kalvária 3, 949 01 NitraZmluva o dieloprojektová dokumentácia na nájomné bytové domy9 520,00 €20.4.2011nestanovený
č.2000/808Remek, s.r.o. Nálepkova 2 NitraZmluva o používaní SW č.2000/808využívanie softwarového produktu SMOS 474,00 €29.4.2011nestanovený
1902011JOMAKSTAV, s.r.o. NitraZmluva o dielo č.1Rozšírenie jestvujúcej kanalizácie v obci Babindol 217 896,40 €2.5.2011nestanovený
N682011, NZ107142011, NCRls110002011JUDr. Zuzana Svrčková, NitraOsvedčený odpis Notárska zápisnicaDohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam a o vzájomnom vysporiadaní a Kúpna zlmuva0,00 €nestanovenýnestanovený
6500002648Komunálna poisťovňaPoistenie strojov a zariadeníPoistenie strojov a zariadení26,88 €18.3.2011nestanovený
22Úrad práceDOHODA§50i0,00 €1.3.201130.11.2011
Položky 376-390 z 394


1088615

Úvodná stránka