Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna webová stránka obce Babindol

ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: OBEC » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 61-75 z 419
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
28/2016Peter KováčZmluva č.170/2016 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €5.7.2016nestanovený
27/2016ROJA-Slovensko s.r.o., Štefánikova 84, 949 01 NitraKúpna zmluvapredaj nehnuteľností zapísaných na LV č.658 kat.územie Babindol ako pozemky parcely registra E parc.č.285, druh pozemku Orná pôda o výmere 19720m2, parc.č.288, druh pozemku Orná pôda o výmere 77432 m2, parc.č.1417, druh pozemku Orná pôda o výmere 5226 m2, parc.č.1418, druh pozemku Trvalé trávne porasty o výmere 6995 m239 500,00 €5.7.2016nestanovený
26/2016Diana VravkováZmluva o nájme bytu č.13-02-11/2016Prenájom bytu 239,44 €2.7.201630.6.2019
25/2016Peter KováčZmluva o nájme bytu č.14-02-11/2016Prenájom bytu99,60 €28.6.201630.6.2019
24/2016Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č.155/2016 o poskytnutí dotácie na podporu športudotácia na úhradu nákladov na podporu športu na projekt "Šport pre všetkých bez rozdielu veku" 380,00 €24.6.2016nestanovený
23/2016N.M.-Audit, spol. s r.o., audítorská spoločnosť, číslo licencie SKAu209, Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad VáhomZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudot ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 a audit súladu výročnej správy za rok 2015 720,00 €18.6.2016nestanovený
22/2016Katarína Sobotovičová, Šalgočka 61, 92554Sponzorská zmluvaposkytnutie finančnej podpory príjemcovi k programu Školské ovocie v peňažnej sume podľa aktuálnej hodnoty spotrebovaného ovocia a ovocných štiav za aktuálne obdobie pre príjemcu0,00 €14.6.2016nestanovený
21/2016Katarína Sobotovičová, Šalgočka 61, 92554Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie na školský rok 2016/2017dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl v súlade s príručkou pre žiadateľa v programe školské ovocie a zelenina0,00 €14.6.201630.6.2017
20/2016Eva NemčekováZmluva č.169/2016 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €11.6.2016nestanovený
19/2016Oleg CrijanovschiZmluva č.168/2016 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €11.6.2016nestanovený
18/2016Oleg CrijanovschiZmluva o nájme bytu č.18-01-3/2016Prenájom bytu99,60 €15.7.20167.6.2019
17/2016ENVI-PAK,a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaZmluva ZNR12092015044rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce0,00 €2.6.2016nestanovený
16/2016Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Eisteinova 25, 851 01 BratislavaZmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služiebpoužívanie elektronickej pobočky0,00 €20.5.2016nestanovený
15/2016ROJA-Slovensko s.r.o., Štefánikova 84, 949 01 NitraZmluva o nájme traktorovej kosačkyNájom Traktora CUB CADET CC 1020 BHN 322,00 €18.5.201631.5.2016
14/2016Ing. Viktor Csala, Vinárska 1077/15, 949 01 NitraZmluva o dielo č.4/2016/MŽPodborné poradenstvo pre proces prípravy a tvorby projektu:Zberný dvor Babindol podľa podmienok kódu výzvy č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10 zo dňa 21.3.2016 na predkladanie projektov v rámci Prioritnej osi 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry4 580,00 €11.5.2016nestanovený
Položky 61-75 z 419


1249105

Úvodná stránka