Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna webová stránka obce Babindol

ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: OBEC » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 61-75 z 463
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
26/2017JOMAKSTAV, s.r.o. Košická 5, 949 01 NitraZmluva č.104/2017 na výkon stavebného dozorustavebný dozor pri realizácii stavby "Zníženie energetickej náročnosti AB v obci Babindol5 400,00 €28.4.2017nestanovený
25/2017ReGaz, Potočná 7, 949 01 NitraZmluva o dielo č.2017/01služby spojené s výrobou a osadením veľkoplošnej tabule a stálej dosky projektu financovaného z fondov EU1 400,00 €28.4.2017nestanovený
24/2017Energium s.r.o., Topoľčianska 5, 851 05 BratislavaZmluva na dodanie predmetu zákazky Energetický auditvykonať energetický audit a vypracovať správu z energetického auditu1 200,00 €28.4.2017nestanovený
23/2017JOMAKSTAV, s.r.o. Košická 5, 949 01 NitraZmluva o dieloRealizácia stavby "Protipovodňová ochrana - opatrenia mimo vodného toku31 979,47 €27.4.2017nestanovený
22/2017Mgr.Jaroslav BytelKúpna zmluvaPredaj pozemku LV č.658 parcely registra E parc,č.454/14 ostatné plochy o výmere 98 m2 v celosti 106,37 €26.4.2017nestanovený
21/2017N.M.-Audit, spol. s r.o., Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad VáhomZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 a overenie výročnej správy za rok 2016 720,00 €20.4.2017nestanovený
20/2017RRA Novozámocko, Svätoplukova 1,940 01 Nové ZámkyZmluva o dielo č.9/2017spracovanie žiadosti projektu na Enviromentálny fond 490,00 €13.4.2017nestanovený
19/2017Nadácia Volkswagen SlovakiaZmluva o poskytnutí grantu č.156/17_SUgrant na projekt "Na ceste nie si sám"3 000,00 €8.4.201731.12.2017
18/2017SAN HUMA 90 s.r.o., Župné námestie č.9, 949 01 NitraZmluva o dielovypracovanie dokumentácie na Zmeny a dodatky k ÚPN obce Babindol5 880,00 €30.3.2017nestanovený
17/2017APJ Consulting s.r.o.Mandátna zmluvaZlepšenie podmienok súčasného stavu detí v MŠ Babindol a navýšenie kapacít - odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania za účelom realizácie projektu1 500,00 €23.3.2017nestanovený
16/2017Marcela UrbanováZmluva č.181/2017 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €11.3.2017nestanovený
15/2017Rudolf Gálik, Silvester Gálik, Gabriel GálikKúpna zmluvakúpa nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a kat.úz.Babindol LV č.708 parc.č.821/2 orná pôda o výmere 1579m215 780,00 €11.3.2017nestanovený
14/2017Peter SolárZmluva č.182/2017 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €10.3.2017nestanovený
13/2017Juraj UrbanZmluva č.180/2017 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €10.3.2017nestanovený
12/2017JOMAKSTAV, s.r.o. Košická 4, 949 01 NitraZmluva o dielo č.12122015Prístavba sociálnych zariadení k obecnému úradu37 065,85 €28.2.2017nestanovený
Položky 61-75 z 463


1835041

Úvodná stránka