Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna webová stránka obce Babindol

ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: OBEC » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 61-75 z 468
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
31/2017Peter StrakaZmluva o nájme bytu č.22-01-7/2017prenájom bytu 239,44 €17.5.201715.5.2020
30/2017Žaneta ZávackáKúpna zmluvapredaj pozemkov v celosti ako parcely registra C - novovytvorená parc.č.223/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6m2, parc.č. 223/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 118m2 134,59 €16.5.2017nestanovený
29/2017Dušana VaškovičováZmluva č.184/2017 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €11.5.2017nestanovený
28/2017Dušana VaškovičováZmluva o nájme bytu č.21-01-6/2017prenájom bytu 101,60 €11.5.201715.5.2020
27/2017Jozef ZáhonZmluva č.183/2017 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanallizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €4.5.2017nestanovený
26/2017JOMAKSTAV, s.r.o. Košická 5, 949 01 NitraZmluva č.104/2017 na výkon stavebného dozorustavebný dozor pri realizácii stavby "Zníženie energetickej náročnosti AB v obci Babindol5 400,00 €28.4.2017nestanovený
25/2017ReGaz, Potočná 7, 949 01 NitraZmluva o dielo č.2017/01služby spojené s výrobou a osadením veľkoplošnej tabule a stálej dosky projektu financovaného z fondov EU1 400,00 €28.4.2017nestanovený
24/2017Energium s.r.o., Topoľčianska 5, 851 05 BratislavaZmluva na dodanie predmetu zákazky Energetický auditvykonať energetický audit a vypracovať správu z energetického auditu1 200,00 €28.4.2017nestanovený
23/2017JOMAKSTAV, s.r.o. Košická 5, 949 01 NitraZmluva o dieloRealizácia stavby "Protipovodňová ochrana - opatrenia mimo vodného toku31 979,47 €27.4.2017nestanovený
22/2017Mgr.Jaroslav BytelKúpna zmluvaPredaj pozemku LV č.658 parcely registra E parc,č.454/14 ostatné plochy o výmere 98 m2 v celosti 106,37 €26.4.2017nestanovený
21/2017N.M.-Audit, spol. s r.o., Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad VáhomZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 a overenie výročnej správy za rok 2016 720,00 €20.4.2017nestanovený
20/2017RRA Novozámocko, Svätoplukova 1,940 01 Nové ZámkyZmluva o dielo č.9/2017spracovanie žiadosti projektu na Enviromentálny fond 490,00 €13.4.2017nestanovený
19/2017Nadácia Volkswagen SlovakiaZmluva o poskytnutí grantu č.156/17_SUgrant na projekt "Na ceste nie si sám"3 000,00 €8.4.201731.12.2017
18/2017SAN HUMA 90 s.r.o., Župné námestie č.9, 949 01 NitraZmluva o dielovypracovanie dokumentácie na Zmeny a dodatky k ÚPN obce Babindol5 880,00 €30.3.2017nestanovený
17/2017APJ Consulting s.r.o.Mandátna zmluvaZlepšenie podmienok súčasného stavu detí v MŠ Babindol a navýšenie kapacít - odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania za účelom realizácie projektu1 500,00 €23.3.2017nestanovený
Položky 61-75 z 468


1927825

Úvodná stránka