Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna webová stránka obce Babindol

ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: OBEC » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 76-90 z 447
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
41/2016Milan SevernýZmluva č.174/2016 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €11.10.2016nestanovený
40/2016Marta ŠáraiZmluva č.173/2016 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €29.9.2016nestanovený
39/2016Marta ŠáraiZmluva o nájme bytu č.16-02-11/2016Prenájom bytu99,60 €29.9.201630.9.2019
38/2016Róbert PavlovZmluva o nájme bytu č.15-02-11/2016Prenájom bytu 147,77 €29.9.201631.5.2018
37/2016Milan Zuberec Javorinka 123, 892401 GalantaZmluva o dielo - dohoda o zmluvnej ceneodborná prehliadka kotolne na tuhé - plynné palivo0,00 €22.9.2016nestanovený
36/2016ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny č.9408312705Dodávka elektrickej energie Cintorínska 169 /zb.dvor/0,00 €10.9.2016nestanovený
35/2016SL-STONE,s.r.o. Babindol 14, 95153Zmluva o nájme traktorovej kosačkyNájom Traktora CUB CADET CC 1020 BHN2 576,00 €31.8.201631.5.2018
34/2016Marek BalkoZmluva č.172/2016 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €22.7.2016nestanovený
33/2016Marek BalkoZmluva o nájme bytu č.19-01-6/2016Prenájom bytu99,60 €22.7.201630.6.2019
32/2016Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č.169/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č.2/2014dotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry na projekt Znie pieseň z Dolnej Nitry 300,00 €19.7.2016nestanovený
31/2016C.E.I. consulting, a.s., Bancíkovej 1/A, 821 03 BratislavaZmluva o poskytovaní poradenských služieb v rámci oblasti poskytovania podpory fornou dotácie z Enviromentálneho fondu pre rok 2016vypracovanie žiadosti o podporu formou dotáciu z Enviromentálneho fondu pre rok 2016 pre činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom: poskytovanie poradenských služieb v oblasti vypracovávania a predkladania žiadosti a dokladania povinných príloh 500,00 €19.7.2016nestanovený
30/2016RIGHT POWER, a.s. M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 ŽilinaZmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č.NN 164102280 podliehajúca ustanoveniam Rámcovej dohody č.RD-04/2015združené služby dodávky elektriny0,00 €8.7.201631.7.2018
29/2016Peter HlavačkaZmluva č.171/2016 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €5.7.2016nestanovený
28/2016Peter KováčZmluva č.170/2016 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €5.7.2016nestanovený
27/2016ROJA-Slovensko s.r.o., Štefánikova 84, 949 01 NitraKúpna zmluvapredaj nehnuteľností zapísaných na LV č.658 kat.územie Babindol ako pozemky parcely registra E parc.č.285, druh pozemku Orná pôda o výmere 19720m2, parc.č.288, druh pozemku Orná pôda o výmere 77432 m2, parc.č.1417, druh pozemku Orná pôda o výmere 5226 m2, parc.č.1418, druh pozemku Trvalé trávne porasty o výmere 6995 m239 500,00 €5.7.2016nestanovený
Položky 76-90 z 447


1700139

Úvodná stránka