Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna webová stránka obce Babindol

ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: OBEC » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 76-90 z 400
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
57/2015FoArch spol. s r.o., Odbojárov 22, 95301 Zlaté MoravceZmluva o dielo č.15/2015vytriedenie registratúrnych záznamov a vypracovať návrh na vyradenie registratúrnych záznamov 900,00 €1.12.2015nestanovený
56/2015Nitrianske regionálne združenie ZMOS, Jelšovce 37, 951 53 JelšovcePríkazná zmluvaVerejné obstarávanie na dodávateľa zemného plynu 150,00 €26.11.2015nestanovený
55/2015Nitrianske regionálne združenie ZMOS, Jelšovce 37, 951 53 JelšovcePríkazná zmluvaVerejné obstarávanie na dodávateľa el.energie 150,00 €26.11.2015nestanovený
54/2015Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ulica č.2, 812 72 BratislavaZmluva č.9 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2015Poskytnutie dotácie na rok 2015 na financovanie činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky9 680,00 €24.11.2015nestanovený
53/2015Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č.12/004/15poskytnutie úveru - refundácia uhradenej platby investičného projektu samosprávy podporeného z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu SR projekt "Obnova a rozvoj obcí - Kamerový systém Babindol"22 827,50 €4.11.2015nestanovený
52/2015Katarína UrbanováZmluva č.165/2015 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €3.11.2015nestanovený
51/2015Katarína UrbanováZmluva o nájme bytu č.16-01-2/2015Prenájom bytu 147,77 €31.10.201531.10.2018
50/2015Pôdohospodkárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.NR02833Obnova a rozvoj obcí - Kamerový systém Babindol19 850,00 €9.10.2015nestanovený
49/2015Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie číslo 5190022018úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menších obecných služieb9,75 €7.10.20155.10.2016
48/2015Filip MikleZmluva č.164/2015 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €2.10.2015nestanovený
47/2015Filip MikleZmluva o nájme bytu č.15-01-6/2015Prenájom bytu99,60 €1.10.201530.9.2018
46/2015Úrad vlády Slovenske republiky, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 multifunkčné ihriská číslo:921/2015Podpora rozvoja športu na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk zameraných predovšetkým na deti a mládež 40 000,00 €30.9.2015nestanovený
45/2015Milan Zuberec Javorinka 123, 892401 GalantaZmluva o dielo - dohoda o zmluvnej ceneVykonanie odbornej prehliadky nízkotlakovej, teplovodnej kotolne na tuho - plynné palivo0,00 €26.9.2015nestanovený
44/2015Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o zriadení vecných bremien ev.č.15/314/E11200/VBzriadenie vecných bremien0,00 €26.9.2015nestanovený
43/2015Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 BratislavaZmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle §269 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníkadodávka ovocia, zeleniny a čerstvej ovocnej a zeleninovej šťavy, ovocného pyré0,00 €19.9.2015nestanovený
Položky 76-90 z 400


1135257

Úvodná stránka