Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna webová stránka obce Babindol

ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: OBEC » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 76-90 z 394
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
51/2015Katarína UrbanováZmluva o nájme bytu č.16-01-2/2015Prenájom bytu 147,77 €31.10.201531.10.2018
50/2015Pôdohospodkárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.NR02833Obnova a rozvoj obcí - Kamerový systém Babindol19 850,00 €9.10.2015nestanovený
49/2015Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie číslo 5190022018úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menších obecných služieb9,75 €7.10.20155.10.2016
48/2015Filip MikleZmluva č.164/2015 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €2.10.2015nestanovený
47/2015Filip MikleZmluva o nájme bytu č.15-01-6/2015Prenájom bytu99,60 €1.10.201530.9.2018
46/2015Úrad vlády Slovenske republiky, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 multifunkčné ihriská číslo:921/2015Podpora rozvoja športu na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk zameraných predovšetkým na deti a mládež 40 000,00 €30.9.2015nestanovený
45/2015Milan Zuberec Javorinka 123, 892401 GalantaZmluva o dielo - dohoda o zmluvnej ceneVykonanie odbornej prehliadky nízkotlakovej, teplovodnej kotolne na tuho - plynné palivo0,00 €26.9.2015nestanovený
44/2015Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o zriadení vecných bremien ev.č.15/314/E11200/VBzriadenie vecných bremien0,00 €26.9.2015nestanovený
43/2015Fresco s.r.o., Černyševského 26, 851 01 BratislavaZmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle §269 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníkadodávka ovocia, zeleniny a čerstvej ovocnej a zeleninovej šťavy, ovocného pyré0,00 €19.9.2015nestanovený
42/2015Obecné siete, s.r.o. Sládkovičova 11, 949 01 NitraZmluva o dieloKamerový systém Babindol v rámci projektu obnova a rozvoj obcí23 820,00 €19.9.2015nestanovený
41/2015JOMAKSTAV, s.r.o. Košická 5, 949 01 NitraZmluva o dielo"Rekonštrukcia kultúrneho domu a vybudovanie doplnkových priestorov pre športové aktivity" 249 999,00 €12.9.2015nestanovený
40/2015JOMAKSTAV, s.r.o. Košická 5, 949 01 NitraZmluva o dielo"Výstavba a rekonštrukcia chodníka v obci Babindol" 249 950,00 €12.9.2015nestanovený
39/2015Zoltán HanckoZmluva č.163/2015 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových opadových vôd0,00 €23.7.2015nestanovený
38/2015Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č.183/2015 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č.2/2014Poskytnutie dotácie na podporu kultúry" Poznaj kultúru regionálneho a zahraničného významu" 600,00 €23.7.2015nestanovený
37/2015N.M.-Audit, spol. s r.o., audítorská spoločnosť, číslo licencie SKAu209, Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad VáhomZmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisovAudit ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014, audit súladu výročnej správy za rok 2014 720,00 €7.7.2015nestanovený
Položky 76-90 z 394


1088666

Úvodná stránka