Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna webová stránka obce Babindol

ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: OBEC » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 91-105 z 437
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
16/2016Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Eisteinova 25, 851 01 BratislavaZmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služiebpoužívanie elektronickej pobočky0,00 €20.5.2016nestanovený
15/2016ROJA-Slovensko s.r.o., Štefánikova 84, 949 01 NitraZmluva o nájme traktorovej kosačkyNájom Traktora CUB CADET CC 1020 BHN 322,00 €18.5.201631.5.2016
14/2016Ing. Viktor Csala, Vinárska 1077/15, 949 01 NitraZmluva o dielo č.4/2016/MŽPodborné poradenstvo pre proces prípravy a tvorby projektu:Zberný dvor Babindol podľa podmienok kódu výzvy č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10 zo dňa 21.3.2016 na predkladanie projektov v rámci Prioritnej osi 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry4 580,00 €11.5.2016nestanovený
13/2016Jozef Valach, Mária Záhonová rod.Valachová, Ladislav Valach, Jarmila Lehocká rod. ValachováKúpna zmluvapredaj pozemku v kat.území Babindol ako pozemky parcely registra C - novoutvorené parc.č.32/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 136 m2, parc.č. 32/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 321 m2, parc.č. 32/6 záhrady o výmere 597 m21,00 €3.5.2016nestanovený
12/2016APJ CONSULTING, Zámocká 3, 811 01 BratislavaDodatok č.1 zo dňa 15.4.2016 Mandátnej zmluve zo dňa 29.12.2015Odplata za predmet zmluvy 1 250 EUR bez DPH 1 500,00 €19.4.2016nestanovený
11/2016Nitrianske komunálne služby, s.r.o.m Nábrežie mládeže 87, 949 01 NitraZmluva č.160104-1S o odbere zložiek komunálneho odpadu zo zariadení spoločného stravovanianakladanie s určenými zložkami komunálnych odpadov: jedlé oleje a tuky, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad13,20 €23.3.2016nestanovený
10/2016FK OcÚ BabindolZmluva č.01/2016 o poskytnutí finančnej dotácie na podporu športu z rozpočtu obce Babindol v roku 2016dotácia z rozpočtu obce Babindol na podporu športu3 500,00 €19.2.2016nestanovený
9/2016Nitrianske komunálne služby, s.r.o.m Nábrežie mládeže 87, 949 01 NitraKúpna zmluvaŠkoda Octavia NR 240GM3 600,00 €10.2.2016nestanovený
8/2016František SzalaiZmluva č.167/2016 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €6.2.2016nestanovený
7/2016Marek Beke Zmluva č.166/2016 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €6.2.2016nestanovený
6/2016VIAPRO, s.r.o. Ulica Strojárenská 8481/4, Trnava 917 02Zmluva o dielostavebné práce na projekt "Bezpečná škôlka v obci Babindol"9 780,00 €4.2.2016nestanovený
5/2016MEB, spol. s r.o. Hlavná 62, 951 62 ZbehyZmluva o poskytovaní servisných služieb a údržbe výpočtovej techniky pre obec Babindolkomplexná údržba a servis počítačového vybavenia s príslušenstvom60,00 €4.2.2016nestanovený
4/2016František SzalaiZmluva o nájme bytu č.16-01-6/2016Prenájom bytu99,60 €4.2.201631.1.2019
3/2016Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 PiešťanyDodatok č.2 k zmluve o dodávke elektriny č.4482/2014Zmena trvania zmluvy od 1.2.2016 do 31.7.20160,00 €26.1.201631.7.2016
2/2016Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6, 816 47 BratislavaDodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecných bremien zo dňa 11.9.2015 ev.č.opr.:15/314/E11200/VBDodatkom č.1 k Zmluve o zriadení vecných bremien sa mení článok č.2 Zmluvy, bod 2.1, článok č.6 Zmluvy, bod 6.2 č.9 Zmluvy, bod 9.2.0,00 €26.1.2016nestanovený
Položky 91-105 z 437


1531280

Úvodná stránka