Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna webová stránka obce Babindol

ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: OBEC » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 500
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
51/2018Ing. Mário ChlpíkZmmluva č.201/2018 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €6.11.2018nestanovený
50/2018Ivan FeketíkKúpna zmluvakúpa nehnuteľnosti LV č.1105 parc.č.140/3, trvalý trávny porast o výmere 906m21 005,66 €3.11.2018nestanovený
49/2018EMPEMONT Slovakia s.r.o.Zmluva o dielo č.4/2018Vybudovanie varovného systému a rekonštrukcia miestneho rozhlasu s možnosťou napojenia na zadávacie pracovisko zložiek IZS obce Babindol20 400,00 €30.10.2018nestanovený
48/2018Tomáš ČmikoZmluva č.200/2018 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €18.10.2018nestanovený
47/2018Tomáš ČmikoZmluva o nájme bytu č.27-02-11/2018prenájom bytu99,60 €17.10.201814.10.2019
46/2018PROGRANT, s.r.o.Zmluva o dielospracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č.OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspveku so zameraním na podporu "WIFI pre Teba" 550,00 €17.10.2018nestanovený
45/2018Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 821 66 BratislavaDodatok č.1 IROP-D1-303031L066-221-10 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuzmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č.NFP302020L066 zo dňa 19.6.2018 145 350,00 €16.10.2018nestanovený
44/2018Bohuš FančovičZmluva č.199/2018 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €6.10.2018nestanovený
43/2018Adam KováčZmluva č.198/2018 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €6.10.2018nestanovený
42/2018Adam KováčZmluva o nájme bytu č.26-02-11/2018prenájom bytu 147,77 €5.10.2018nestanovený
41/2018MOSAP, a.s. Piaristická 2, 949 01 NitraZmluva o dieloVýstavba nového chodníka v obci Babindol 105 044,78 €3.10.2018nestanovený
40/2018beger s.r.o. Hollého 1499/8, 949 01 NitraZmluva o dielovypracovanie Bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných údajov  150,00 €22.9.2018nestanovený
39/2018OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5,813 54 BratislavaZmluva o splátkovom úvere pre samosprávy č.3001/18/025poskytnutie úveru na financovanie rekonštrucie materskej školy50 000,00 €21.9.2018nestanovený
38/2018TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 StupavaZmluva o poverení spracúvaním osobných údajovspracúvanie osobných údajov dotknutých fyzických osôb v programe WinCITY0,00 €8.9.2018nestanovený
37/2018ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. Hadovská 870, 945 01 KomárnoObjednávka č.M/18/047nábytok do MŠ, telocvičné náradie, interaktívna tabuľa4 569,60 €8.9.2018nestanovený
Položky 1-15 z 500


2032634

Úvodná stránka