Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna webová stránka obce Babindol

ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: OBEC » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 469
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
20/2018Poľnohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.072NR130086Výstavba nového chodníka v obci Babindol 100 000,00 €25.5.2018nestanovený
19/2018EKOTEC, spol. s r.o. Lamačská cesta 20, 841 03 BratislavaZmluva o kontrolnej činnostikontrola stavu multifuknčného ihriska 193,20 €24.5.2018nestanovený
18/2018WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a, 960 01 ZvolenZmluva o spracúvaní osobných údajovúprava vzájomných práav a povinností pri spracúvaní a zabezpečovaní ochrany osobných údajov v informačnom systéme WEBY portál0,00 €24.5.2018nestanovený
17/2018Ivan DuchoňZmluva č.195/2018 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €5.5.2018nestanovený
16/2018FKL a brat, spol. s.r.o. Hviezdoslavova 21, 956 11 LudaniceZmluva o dielo"Zberný dvor Babindol" 178 276,14 €17.4.2018nestanovený
15/2018KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistná zmluva č.4419010345Poistenie majetku 866,68 €24.3.2018nestanovený
14/2018MOSAP, a.s. Piaristická 2, 949 01 NitraKúpna zmluvaPredaj pozemku p.č.224/4 o výmere 829m2 vedená ako ostatné plochy v spoluvlastníckom podiele vo veľkosti 1/1 v pomere k celku.12 400,00 €10.3.2018nestanovený
13/2018Ing.Rajmund Nedeľa - COBRA BAUART, Športová 2/20, 991 11 Balog nad IpľomZmluva o dielo č.05/2018zhotovenie projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenieZberný dvor Babindol7 140,00 €27.2.2018nestanovený
12/2018AUTOVRAKOVISKO,s.r.o. Priemyselná 2721/11, 900 27 BernolákovoZmluva o zabezpečení zberu starých vozidiel zber starých vozidiel nachádzajúcich sa na území obce Babindol0,00 €22.2.2018nestanovený
11/2018ROVAMI s.r.o., Abrahámska 1345, 925 21 SládkovičovoZmluva o zbere elektroodpaduzber a odvoz elektroodpadu uvedeného v Prílohe č.1 a 2 k tejto zmluve0,00 €22.2.2018nestanovený
10/2018Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavypripojenie do distribučnej sústavy 209,70 €17.2.2018nestanovený
9/2018Nitrianske komunálne služby s.r.o., Nábrežie mládeže 87, 949 01 NitraZmluva o vývoze triedeného odpadu č.180126-2Pvývoz triedeného odpadu v zmysle platnej legislatívny0,00 €13.2.2018nestanovený
8/2018APJ Consulting s.r.o., Zámocká 3,811 01 BratislavaMandátna zmluvaodborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania za účelom realizácie projektu "Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol" 600,00 €27.1.2018nestanovený
7/2018Mgr.Oľga CsalováZmluva o dielo č.3/2018/OPKZPposkytnutie špeciálnej služby vo forme odborného poradenstva pre proces prípravy a tvorby projektu:"Zberný dvor Babindol"2 400,00 €24.1.2018nestanovený
5/2018FK OcÚ BabindolZmluva č.01/2018 o poskytnutí finančnej dotácie na podporu športu z rozpočtu obce Babindol v roku 2018poskytnutie dotácie na náklady spojené so športovou činnosťou FK Ocú Babindol 4 500,00 €6.1.2018nestanovený
Položky 1-15 z 469


1928919

Úvodná stránka