Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna webová stránka obce Babindol

História

Prvá zmienka o obci.

Babindol
Dnešná obec leží v priestore, ktorý patrí v celoslovenských reláciách k najstaršie osídleným regiónom. Nepochybne už na prelome 5. a 6. storočia sa tu usadili slovanské kmene, ktoré sa po roku 568 dostali pod nadvládu avarských Kaganov. V tretej štvrtine 8. storočia sa naddunajským Slovanom podarilo skoncovať s avarskou nadvládou. Začiatkom 10. storočia v dôsledku vnútrodynastických zápasov zaniká Veľká Morava ako štát.

Od polovice 10. storočia sa tu stretávame s prítomnosťou jednoduchého maďarského ľudu, ktorý sa tu začína usádzať v rovinatých oblastiach juhozápadného Slovenska. Z faktu, že iba s nepatrnou hláskovou zmenou (Babindal) prevzali evidentne slovanský názov možno dedukovať, že už pred príchodom Maďarov tu existovala staršia slovanská osada.. Babindol bol v 13. storočí tiež v rukách zemanov, ktorí vlastnili okrem niekoľkých poddaných, ktorí bývali vo vlastných domoch a obrábali usadlostnú pôdu, aj rodinných sluhov (nevoľníkov). Títo boli ich úplným vlastníctvom a z toho dôvodu ich mohli predať, alebo prepustiť na slobodu. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1271 v súvislosti so sporom vdovy po Kozmovi z Babindolu o veno.

V roku 1398 Forgáchovci z Gýmeša násilne vyrúbali les v Babindole a všetko drevo odviezli do Klasova a neskôr ich poddaní prepadli drevenú kúriu babindolských zemanov, vyrabovali ju, rozobrali a drevené trámy odviezli. Aby sa zabránilo ďalším možným sporom, zástupcovia Nitrianskej kapituly presne vymedzili a vyznačili vzájomnú hranicu v teréne. Forgáčovci museli vyplatiť odškodné za škody spôsobené v predchádzajúcich rokoch na majetkoch zemanov z Horného Babindolu. V polovici 15. storočia sa ocitlo Uhorsko vo víre dlhotrvajúcich nepokojov. V týchto časoch prežívali zemania z Babindolu ťažké chvíle. Hoci išlo o početné príbuzenstvo, niektoré vetvy rodu vymreli, iné sa udržali iba v ženskej línii. Gregor z Babindolu v polovici 16. storočia získal majetky v Ludaniciach a postúpil medzi strednú šľachtu.

Začiatkom 16. storočia ohrozovali turecké oddiely južné hranice Uhorska. V roku 1598 súpis uvádza 12 zdanených sedliackych a želiarskych domov, ale v nasledujúcich rokoch 1600 a 1601 uvádza len 4 zdanené domy. Nízky počet okrem iného mohol súvisieť aj so spomínanými tureckými nájazdmi. Podmanenie znamenalo veľkú záťaž pre obyvateľov, pretože okrem domácich daní museli odvádzať predpísané dávky aj tureckej správe. V období protitureckých bojov vymrelo viacero významných šľachtických rodov. Ludanická vetva Babindolskovcov vymiera v 17. storočí. V nasledujúcom období sa stali zemepánmi v obci Forgáchovci. V roku 1736 veľký požiar zničil časť obce. V 18. storočí sa stala majetkom Zlatomoraveckého panstva a Ostrihomskej kapituly. Obyvatelia vysadili vinice v roku 1741.

Na začiatku 19. storočia sa stretávame v Babindole s novým vlastníkom pozemkov. Rod Mlynianskovcov (Malonyay) pochádzal z Malých Mlynian a z Výčapiek. Po vymretí rodu Kollerovcov v roku 1798 zdedili panstvo vo Veľkej Mani, ktorého rozvinutá hospodárska správa sa delila na tri dištrikty: Veľká Maňa, Chrášťany a Babindol. Rod Mlynianskovcov čoskoro vymrel. V päťdesiatych rokoch vlastnil tieto babindolské majetky gróf Ján Ňári z Novej Vsi nad Žitavou. V roku 1828 žilo v obci 81 osôb v 26 rodinách. Koncom 19. stor. nyáriovské pozemky kúpil Jozef Slávy. Počas života zastával významné krajinské funkcie, bol spoločným ministrom financií, v rokoch 1871-1873 ministrom vnútra, do roku 1896 predsedom hornej snemovne a členom Uhorskej akadémie vied. V Babindole vlastnil okrem pozemkov aj jeden dom. V júni 1887 sa uskutočnilo na poliach obce vojenské cvičenie za účasti cisára Františka Jozefa I., ktoré pozoroval z pozemkov Jozefa Slávyho.

Koncom 19. storočia o najväčšie hospodárstvo sa starali Imrich Ďurica ,mladší a spoločníci Imrich Ďurica starší, J. Šranko a ďalší nemenovaný člen. V roku 1909 dal Jozef Ďurica pre veriacich postaviť kostol , ktorého patrónom sa stal sv. Imrich, syn kráľa Štefana. Obyvateľ slovenského vidieka bol vo veľkej miere závislý od poľnohospodárstva, preto vkladal veľké nádeje do pozemkovej reformy, ohlasovanej ešte v roku 1919. Najväčším vlastníkom pôdy v Babindole bol Gejza Verő a spol. Štrajky v obci sa uskutočnili v r. 1920, 1928 a 1929. Po Viedenskej arbitráži 2. novembra 1938 Babindolu pripadol osud hraničnej obce, ktorá zostala súčasťou Slovenského štátu a bola začlenená do Nitrianskeho okresu. Po hospodárskej stránke došlo k presunom vlastníctva pôdy vrámci Verőovskej rodiny. Počas druhej svetovej vojny Babindolskí muži rukovali do slovenskej armády. Koncom marca 1945 prešli babindolským územím vojenské zväzky 2. ukrajinského frontu. Obec bola oslobodená 28. marca 1945. Obyvatelia neutrpeli veľké škody, zhorelo niekoľko stodôl. Po skončení vojny Babindol v novom štátoprávnom usporiadaní priradili späť k Vrábeľskému okresu.

Osoby, ktoré sa prisťahovali po Viedenskej arbitráži sa museli vysťahovať do materskej krajiny. Znárodnenie a pozemková reforma priniesli nové rozsiahle ekonomické zmeny v spoločnosti. Pozemková reforma, ktorá prebiehala v rokoch 1946-1948 sa týkala konfiškácie pôdy nemeckých, maďarských a domácich statkárov. Išlo o veľké presuny vo vlastníctve pôdy. 1. októbra 1948 prevzalo 182 Babindolčanov prídely po bývalých vlastníkoch pôdy. Po februári 1948 nové vedenie štátu v prestavbe poľnohospodárstva zvolilo cestu družstevníctva. JRD bolo založené v r. 1950, v r. 1961 splynulo so Štátnym majetkom. Elektrifikácia obce prebehla v r. 1952. Šľachtiteľská veľkovýkrmňa ošípaných bola spustená do prevádzky zač. 80-tych rokov 20. stor. V obci je vodovod od r. 1994, plynofikovaná je od r.1988, kanalizácia bola spustená v roku 2008, kultúrny dom bol postavený v r. 1993. V rokoch 1976 - 1996 bola obec administratívne spojená s Klasovom.
 

 

 


 

webygroup

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Babindol


2258385

Úvodná stránka