Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna webová stránka obce Babindol

IROP - Rozšírenie MŠ

Realizácia projektu "Zlepšenie podmienok súčasného stavu detí v MŠ Babindol a navýšenie kapacít"

Obec Babindol prijala NFP na realizáciu projektu: "Zlepšenie podmienok súčasného stavu detí v MŠ Babindol a navýšenie kapacít"

Kód projektu v ITMS2014+: 302021L066

Miesto realizácie projektu: Obec Babindol

Výzva - kód výzvy: IROP-PO2SC221-2016-10

Použitý systém financovania: refundácia a/alebo predfinancovanie

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:      2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy zručností a celoživotného vzdelávnia prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:  2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

 

Cieľ: Predpokladaný projekt rieši zlepšenie podmienok súčasného stavu detí a rozšírenie kapacít MŠ o 15 detí. Celkovým cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť poskytovanie verejných služieb súvisiacich s poskytovaním predprimárneho vzdelávania s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj

 

Prijímateľ: Obec BABINDOL

Nenávratný finančný príspevok: 145 350,00 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 130 050,00 EUR


 

webygroup

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Babindol


2258297

Úvodná stránka