Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna webová stránka obce Babindol

ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: OBEC » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 31-45 z 540
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
61/2018Ľubica RačekováZmluva č.204/2018 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €1.1.2019nestanovený
60/2018Kristína LužbeťákováZmluva č.203/2018 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €1.1.2019nestanovený
59/2018Ľubica RačekováZmluva o nájme bytu č.28-02-11/2018prenájom bytu 147,77 €29.12.201831.12.2021
58/2018Štefan DibalaZmluva o nájme bytu č.32-01-9/2018prenájom bytu99,60 €29.12.201831.12.2020
57/2018Dušana VaškovičováZmluva o nájme bytu č.31-01-2/2018prenájom bytu 147,77 €29.12.201831.12.2020
56/2018Kristína LužbeťákováZmluva o nájme bytu č.30-01-6/2018prenájom bytu99,60 €29.12.201831.12.2020
55/2018Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 81105 BratislavaDodatok č.1 k PZ č.44190140345poistenie rozšírenia MŠ 223,11 €22.12.2018nestanovený
54/2018OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5,813 54 BratislavaZmluva o splátkovom a prekleňovacim úvereposkytnutie dlhodobého úveru na projekt "Výstavba nového chodníka v obci Babindol" 100 000,00 €15.12.2018nestanovený
53/2018Martin PavlovičZmluva č.202/2018 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €15.12.2018nestanovený
52/2018Ivan FeketíkDodatok č.1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej 02.11.2018predmetom Dodatku č.1 je doplnenie identifikačných údajov navrhovateľa v zmysle §42 ods.2 pís.a.)zák.č.162/1995 Z.z.Zmena zmluvy urobená prostredníctvom tohto Dodatku č.1 podstatným spôsobom nemení predmet pôvodne uzavretej zmluvy0,00 €8.12.2018nestanovený
51/2018Ing. Mário ChlpíkZmmluva č.201/2018 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €6.11.2018nestanovený
50/2018Ivan FeketíkKúpna zmluvakúpa nehnuteľnosti LV č.1105 parc.č.140/3, trvalý trávny porast o výmere 906m21 005,66 €3.11.2018nestanovený
49/2018EMPEMONT Slovakia s.r.o.Zmluva o dielo č.4/2018Vybudovanie varovného systému a rekonštrukcia miestneho rozhlasu s možnosťou napojenia na zadávacie pracovisko zložiek IZS obce Babindol20 400,00 €30.10.2018nestanovený
48/2018Tomáš ČmikoZmluva č.200/2018 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €18.10.2018nestanovený
47/2018Tomáš ČmikoZmluva o nájme bytu č.27-02-11/2018prenájom bytu99,60 €17.10.201814.10.2019
Položky 31-45 z 540


2258266

Úvodná stránka