Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna webová stránka obce Babindol

ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: OBEC » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 31-45 z 535
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
56/2018Kristína LužbeťákováZmluva o nájme bytu č.30-01-6/2018prenájom bytu99,60 €29.12.201831.12.2020
55/2018Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 81105 BratislavaDodatok č.1 k PZ č.44190140345poistenie rozšírenia MŠ 223,11 €22.12.2018nestanovený
54/2018OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5,813 54 BratislavaZmluva o splátkovom a prekleňovacim úvereposkytnutie dlhodobého úveru na projekt "Výstavba nového chodníka v obci Babindol" 100 000,00 €15.12.2018nestanovený
53/2018Martin PavlovičZmluva č.202/2018 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €15.12.2018nestanovený
52/2018Ivan FeketíkDodatok č.1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej 02.11.2018predmetom Dodatku č.1 je doplnenie identifikačných údajov navrhovateľa v zmysle §42 ods.2 pís.a.)zák.č.162/1995 Z.z.Zmena zmluvy urobená prostredníctvom tohto Dodatku č.1 podstatným spôsobom nemení predmet pôvodne uzavretej zmluvy0,00 €8.12.2018nestanovený
51/2018Ing. Mário ChlpíkZmmluva č.201/2018 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €6.11.2018nestanovený
50/2018Ivan FeketíkKúpna zmluvakúpa nehnuteľnosti LV č.1105 parc.č.140/3, trvalý trávny porast o výmere 906m21 005,66 €3.11.2018nestanovený
49/2018EMPEMONT Slovakia s.r.o.Zmluva o dielo č.4/2018Vybudovanie varovného systému a rekonštrukcia miestneho rozhlasu s možnosťou napojenia na zadávacie pracovisko zložiek IZS obce Babindol20 400,00 €30.10.2018nestanovený
48/2018Tomáš ČmikoZmluva č.200/2018 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €18.10.2018nestanovený
47/2018Tomáš ČmikoZmluva o nájme bytu č.27-02-11/2018prenájom bytu99,60 €17.10.201814.10.2019
46/2018PROGRANT, s.r.o.Zmluva o dielospracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č.OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspveku so zameraním na podporu "WIFI pre Teba" 550,00 €17.10.2018nestanovený
45/2018Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 821 66 BratislavaDodatok č.1 IROP-D1-303031L066-221-10 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuzmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č.NFP302020L066 zo dňa 19.6.2018 145 350,00 €16.10.2018nestanovený
44/2018Bohuš FančovičZmluva č.199/2018 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €6.10.2018nestanovený
43/2018Adam KováčZmluva č.198/2018 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €6.10.2018nestanovený
42/2018Adam KováčZmluva o nájme bytu č.26-02-11/2018prenájom bytu 147,77 €5.10.2018nestanovený
Položky 31-45 z 535


2196078

Úvodná stránka