Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna webová stránka obce Babindol

ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: OBEC » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 61-75 z 535
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
26/2018Aurel KozárZmluva o nájme bytu č.24-02-11/2018prenájom bytu 239,44 €1.6.201831.5.2021
25/2018Róbert PavlovZmluva o nájme bytu č.23-02-11/2018prenájom bytu 147,77 €1.6.201831.5.2021
24/2018Peter CigáňZmluva o nájme bytu č.22-02-11/2018prenájom bytu99,60 €1.6.201831.5.2021
23/2018Tomáš Štrbavý a manž.Daniela r.DepešováZmluva o nájme bytu č.21-02-11/2018prenájom bytu 239,44 €1.6.201831.5.2021
22/2018Ing. Dagmar Horáková, audítor, č.licencie 485, Štúrova 14, 949 01 NitraZmluva č.26/2018 o poskytovaní audítorských služiebaudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 720,00 €1.6.2018nestanovený
21/2018Remek s.r.o., Nálepkova 743/2, 949 01 NitraZmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajovspracúvanie osobných údajov v informačnom systému "SMOS"0,00 €29.5.2018nestanovený
20/2018Poľnohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.072NR130086Výstavba nového chodníka v obci Babindol 100 000,00 €25.5.2018nestanovený
19/2018EKOTEC, spol. s r.o. Lamačská cesta 20, 841 03 BratislavaZmluva o kontrolnej činnostikontrola stavu multifuknčného ihriska 193,20 €24.5.2018nestanovený
18/2018WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a, 960 01 ZvolenZmluva o spracúvaní osobných údajovúprava vzájomných práav a povinností pri spracúvaní a zabezpečovaní ochrany osobných údajov v informačnom systéme WEBY portál0,00 €24.5.2018nestanovený
17/2018Ivan DuchoňZmluva č.195/2018 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd0,00 €5.5.2018nestanovený
16/2018FKL a brat, spol. s.r.o. Hviezdoslavova 21, 956 11 LudaniceZmluva o dielo"Zberný dvor Babindol" 178 276,14 €17.4.2018nestanovený
15/2018KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistná zmluva č.4419010345Poistenie majetku 866,68 €24.3.2018nestanovený
14/2018MOSAP, a.s. Piaristická 2, 949 01 NitraKúpna zmluvaPredaj pozemku p.č.224/4 o výmere 829m2 vedená ako ostatné plochy v spoluvlastníckom podiele vo veľkosti 1/1 v pomere k celku.12 400,00 €10.3.2018nestanovený
13/2018Ing.Rajmund Nedeľa - COBRA BAUART, Športová 2/20, 991 11 Balog nad IpľomZmluva o dielo č.05/2018zhotovenie projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenieZberný dvor Babindol7 140,00 €27.2.2018nestanovený
12/2018AUTOVRAKOVISKO,s.r.o. Priemyselná 2721/11, 900 27 BernolákovoZmluva o zabezpečení zberu starých vozidiel zber starých vozidiel nachádzajúcich sa na území obce Babindol0,00 €22.2.2018nestanovený
Položky 61-75 z 535


2196126

Úvodná stránka