Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna webová stránka obce Babindol

ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: OBEC » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 76-90 z 537
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
13/2018Ing.Rajmund Nedeľa - COBRA BAUART, Športová 2/20, 991 11 Balog nad IpľomZmluva o dielo č.05/2018zhotovenie projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenieZberný dvor Babindol7 140,00 €27.2.2018nestanovený
12/2018AUTOVRAKOVISKO,s.r.o. Priemyselná 2721/11, 900 27 BernolákovoZmluva o zabezpečení zberu starých vozidiel zber starých vozidiel nachádzajúcich sa na území obce Babindol0,00 €22.2.2018nestanovený
11/2018ROVAMI s.r.o., Abrahámska 1345, 925 21 SládkovičovoZmluva o zbere elektroodpaduzber a odvoz elektroodpadu uvedeného v Prílohe č.1 a 2 k tejto zmluve0,00 €22.2.2018nestanovený
10/2018Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavypripojenie do distribučnej sústavy 209,70 €17.2.2018nestanovený
9/2018Nitrianske komunálne služby s.r.o., Nábrežie mládeže 87, 949 01 NitraZmluva o vývoze triedeného odpadu č.180126-2Pvývoz triedeného odpadu v zmysle platnej legislatívny0,00 €13.2.2018nestanovený
8/2018APJ Consulting s.r.o., Zámocká 3,811 01 BratislavaMandátna zmluvaodborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania za účelom realizácie projektu "Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol" 600,00 €27.1.2018nestanovený
7/2018Mgr.Oľga CsalováZmluva o dielo č.3/2018/OPKZPposkytnutie špeciálnej služby vo forme odborného poradenstva pre proces prípravy a tvorby projektu:"Zberný dvor Babindol"2 400,00 €24.1.2018nestanovený
5/2018FK OcÚ BabindolZmluva č.01/2018 o poskytnutí finančnej dotácie na podporu športu z rozpočtu obce Babindol v roku 2018poskytnutie dotácie na náklady spojené so športovou činnosťou FK Ocú Babindol 4 500,00 €6.1.2018nestanovený
4/2018Edita PetríkováZmluva o nájme bytu č.28-01-4/2018prenájom bytu 239,44 €5.1.201831.1.2019
3/2018René ŠrankZmluva o nájme bytu č.27-01-8/2018prenájom bytu 147,77 €5.1.201831.1.2021
2/2018Miroslav Račkovič, Renáta PásztorováZmluva o nájme bytu č.26-01-1/2018prenájom bytu 239,44 €5.1.201831.12.2018
1/2018Juraj UrbanZmluva o nájme bytu č.20-02-11/2018prenájom bytu 147,77 €5.1.201831.12.2020
73/2017Beáta ĎuricováZmluva o nájme bytu č.25-01-5/2017prenájom bytu 147,77 €5.1.201830.11.2020
72/2017Štefan DibalaZmluva o nájme bytu č.24-01-9/2017prenájom bytu99,60 €5.1.201830.11.2018
71/2017EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931, 945 01 KomárnoZmluva o manažmente verejného obstarávaniazabezpečenie a vykonanie verejného obstarávania pre projekt: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na aich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 999,00 €29.12.2017nestanovený
Položky 76-90 z 537


2222102

Úvodná stránka